Vragen over rietmaaien in de Schermer

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Onze fractie heeft kritische vragen gesteld over maaien van het riet aan de Zuidervaart in de Schermer. Er zijn twijfels of de manier waarop HHNK werkt de beste is. Hieronder enkele kritische vragen aan het dagelijks bestuur.

Vraag:
Op dit moment wordt het riet gemaaid langs de Zuidervaart in de Schermer. Volgens mij is er een afspraak dat het riet in fases wordt gemaaid, maar in ieder geval voor de woningen, om zo de bewoners het weidse uitzicht te geven waar zij van gediend zijn. Helaas is de praktijk anders en kijk ik nu nog steeds tegen dat oude riet aan en naast mijn huis wordt gemaaid.

Antwoord HHNK.
In februari 2021 ben ik persoonlijk samen met de asset manager Waterlopen ter plaatste geweest om de situatie te beoordelen. Geconstateerd is dat er conform beleid (we hanteren de regel dat we 200m1 maaien en dan 400m1 niet) eens in de drie jaar gemaaid wordt in dit gebied. Aangezien er wederom een melding is gemaakt wegens belemmering van uitzicht hebben we per heden de aanpassing in het maaibestek gemaakt voortaan dit deel aan de Zuidervaart jaarlijks te maaien. Deze aanpassing was vorig jaar nog niet doorgevoerd.

Vraag:
Wat ik echter veel opvallender vond en wat ook mijn mening ondersteunde is dat de loonwerker constateert dat op de stukken waar het riet het jaar daarvoor niet gemaaid is, de rietkwaliteit anders is, de stengels zijn dunner en minder stevig, ook zijn de rietstengels minder hoog en de breedte van de rietberm is aanmerkelijk smaller.

Antwoord:
Een rietoever die meer gefaseerd wordt onderhouden heeft een positieve invloed op zoogdieren en broedvogels. Door gefaseerd te maaien geef je migrerende dieren een kans om te overleven in een gedeelte dat is blijven staan. Door de afstanden tussen de verschillende delen niet te groot te laten zijn hebben ook de kleinste dieren kans om te overleven. Rietoevers zijn voor HHNK erg belangrijk. Waar ze vroeger alleen als oeverbescherming dienstdeden herkennen we tegenwoordig meerdere functies.

De functies van de rietoevers zijn:

• Oeverbescherming
• Ecologische verbindingszone voor fauna (ecologie)
• Biotoop flora en fauna
• Filter voor afstromend sediment en wegvuil
• Biologische zuivering (opname en afvoer nutriënten)
• Water vasthouden
• Steunzone

Riet dat niet meer ieder jaar gemaaid wordt kan in sommige gevallen in kwaliteit achteruit gaan. Het nieuwe riet verstikt met het oude riet en de daaraf vallende bladeren de wortels waardoor nieuw riet slechter wil groeien en er een humuslaag (grond) ontstaat. Om dit tegen te gaan en de wortels weer voldoende zuurstof te geven krabben we de rietoevers uit. Hiermee wordt de humuslaag met wortelmateriaal uit de oever gegraven waarmee de wortels weer zuurstof kunnen krijgen en beter kunnen terugroeien. In sommige gevallen maaien we daarna de rietkraag voor een cyclus van 3 jaar elk jaar zodat er weer een goede dichte rietkraag kan ontstaan. De rietwortels op hun beurt worden gebruikt achter nieuwe stukken beschoeiing om hier het riet weer snel te kunnen laten groeien en herstellen.

De rietoevers aan de Zuidervaart zijn gedeeltelijk nog in 2015 uitgekrabd.

Related Posts

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

Jaarverslag van de Fractie voorzitter

Jaarverslag van de Fractie voorzitter

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

    Video’s

    Links

    Facebookberichten