Vang de Watermonster 2021 van start

Vang de Watermonster 2021 van start

Citizen Science ‘Watermonsters’ project van Natuur & Milieu heeft samen met hun partners de derde editie van Vang de Watermonsters gelanceerd. Ze zijn trots dat dit een samenwerking is met 10 waterschappen, ASN Bank, de Nederlandse Waterschapsbank, Unie van Waterschappen, St, Vivace, IVN, Floron/Ravon, Vlinderstichting en Waterdiertjes.nl.

Deelnemende waterschappen

 • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
 • Waterschap Amstel, Gooi en Vecht
 • Waterschap Brabantse Delta
 • Hoogheemraadschap van Delfland
 • Hoogheemraadschap van Rijnland
 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
 • Waterschap Vechtstromen
 • Waterschap Hollandse Delta
 • Waterschap de Dommel

Twee meetkits: online en superkit
Samen roepen we mensen in heel Nederland op om te helpen bij het meten van de waterkwaliteit van kleine sloten, vennen, grachten, singels en plassen. Dit jaar kunnen nog meer mensen meedoen dan in 2019 en 2020, omdat deelnemers dit jaar een ‘online meetkit’ ontvangen. Na indienen van de resultaten kunnen deelnemers een fysieke ‘superkit’ aanvragen voor een uitgebreidere meting bij hetzelfde of een ander water. Op deze manier hopen we een nog beter beeld van de waterkwaliteit in Nederland te krijgen.

Waterparels
De eerste twee edities van het onderzoek wezen uit dat het op een groot aantal plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. Dit jaar kijken wij in het bijzonder naar plaatsen waar de waterkwaliteit al goed is of waar verbetering mogelijk is, daar kunnen wij van leren. Deze geleerde lessen delen wij onderling en met belanghebbenden die ook werken aan verbetering van de waterkwaliteit. Net als in de voorgaande jaren publiceert Natuur & Milieu de resultaten in oktober.

Doe mee
Natuur & Milieu roept samen met onze partners jong en oud op om een meetkit te bestellen en wateronderzoek te doen bij een watertje in de buurt en in het nabij gelegen buitengebied. Met de online meetkit onderzoekt iedere burgerwetenschapper de waterkwaliteit op een aantal indicatoren. Onder meer de helderheid van het water met een zelfgemaakte ‘Secchi-schijf’ en de aanwezigheid van waterplanten en waterdieren. Op ‘Vang de watermonsters’ krijgen deelnemers op een speelse manier informatie over waterkwaliteit. Ze krijgen ook tips over wat ze zelf aan de waterkwaliteit kunt bijdragen. Wie meer wil doen, kan vervolgens een superkit aanvragen om aanvullend ook nitraat en fosfaat te meten en waterplanten en waterdieren uitgebreider in kaart te brengen.

We zullen u dit najaar informeren over de resultaten van het Citizen Science ‘Watermonsters’ project. Heeft u nu al vragen of wilt u deze campagne ook via uw kanalen delen? Neem dan gerust contact met ons op en we sturen u dan de gevraagde informatie toe.

Hier kunt u aanmelden

Related Posts

Natuurlijk BBW heeft vragen over wateroverlast

Natuurlijk BBW heeft vragen over wateroverlast

Nieuwsbrief mei 2021

Nieuwsbrief mei 2021

Lintje voor steunfractielid Ronald van Schoorl

Lintje voor steunfractielid Ronald van Schoorl

HHNK en PWN onderzoeken aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

HHNK en PWN onderzoeken aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

  Video’s

  Links

  Facebookberichten