Nieuwe naam voor Boeren Burgers Waterbelang: Natuurlijk BBW

De waterschapsverkiezingen komen er weer aan. Deze worden gehouden op 20 maart 2019.
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, HHNK, het waterschap in Noord-Holland Noord heeft de taak om te zorgen dat we gezond, schoon water hebben en dat we achter veilige dijken kunnen leven en droge voeten houden. Taken waar lang niet iedere inwoner zich van bewust is.
Boeren Burgers Waterbelang is een partij die 2 zetels heeft in het huidige Algemeen Bestuur van het waterschap HHNK. Door de directe samenwerking met de afdelingen van de Koninklijke BLN-Schuttevaer en het Koninklijk Watersportverbond is de partij sterk verbreed en klaar voor een succesvolle keuze in komende verkiezingen!
Hiermee heeft de partij ook een andere naam gekozen en gaat de verkiezingen in onder de nieuwe naam Natuurlijk BBW.
Een naamswijziging ingegeven door de gedachtegang van de partij, “Want onze omgeving moet vooral veilig, gezond en schoon zijn,” aldus het partijbestuur.
Natuurlijk BBW is een partij zonder politieke belangen, die zich inzet voor de belangen van de bewoners in het gebied van HHNK. De partij streeft naar een veilige, schone en gezonde omgeving in combinatie met een eerlijke verdeling van de kosten. Daarnaast wordt er actief ingezet op het realiseren van veilige schaats- en recreatieve vaarroutes .

Related Posts

HHNK en PWN onderzoeken aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

HHNK en PWN onderzoeken aanpak microverontreinigingen en hergebruik afvalwater

Internetconsultatie geborgde zetels

Internetconsultatie geborgde zetels

Neerslagoverschot is onder controle

Elly Koning beëdigd als bestuurder HHNK

No Comment

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Meest recente berichten

Video’s

Links

Facebookberichten