Koninklijke Schuttevaer doet mee met waterschapsverkiezingen in Hollands Noorderkwartier door zich aan te sluiten bij Natuurlijk BBW.

Natuurlijk BBW u vaart er wel bij!!

Natuurlijk BBW: Boeren, Burgers en Watergebruikers

Koninklijke Schuttevaer behartigt al meer dan 160 jaar namens de vaarweggebruikers de belangen op het gebied van nautisch-technische zaken en de vaarwegeninfrastructuur. De vaarwegen in Nederland zijn bij verschillende overheidsinstanties in beheer en onderhoud: Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen. Omdat waterschappen al van oudsher het waterbeheer (aan- en afvoer van water) uitvoeren, is in de nieuwe Waterwet opgenomen, dat de waterschappen ook zo mogelijk het vaarwegbeheer voor die wateren er bij krijgen. Dat gaat dan met name om regionale en lokale vaarwegen. De gedachte daarbij is, dat door integraal beheer van de verschillende taken een efficiëntere taakuitoefening kan plaatsvinden en dat dit dus tot een kostenreductie leidt. Op zich valt hier veel voor te zeggen, maar in de praktijk blijken waterschappen weinig affiniteit te hebben met scheepvaart, watersport en vaarwegen. Het is voor de waterschappen geen kerntaak. Als functionele overheid voor het waterbeheer doen zij de vaarwegtaak “er bij” en vaak ook alleen voor zover zij de kosten vergoed krijgen van de algemene overheid.

Daarom is het voor alle vaarweggebruikers van groot belang, dat er bij waterschappen meer bestuurlijke aandacht komt voor het vaarwegbeheer. Op 20 maart 2019 zijn er waterschapsverkiezingen. Omdat het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier komende tijd een aantal vaarwegen van provincie en gemeenten in beheer en onderhoud zal krijgen, heeft Koninklijke Schuttevaer zich aangesloten bij Natuurlijk BBW voor de verkiezingen bij dit waterschap. Koninklijke Schuttevaer is als gezaghebbende organisatie op scheepvaartgebied bij uitstek de partij om op te komen voor de belangen van de brede groep van vaarweggebruikers in de Kop van Noord-Holland. Daarbij gaat het niet alleen om de belangen van de beroepsvaart, maar vooral ook om die van de recreatievaart en de watersport in brede zin.

Related Posts

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

1 Comment

 1. Ingaande op het bovenstaande dat de waterschappen een uitvoerende taak krijgen over het beheer van waterwegen wil ik als niet gebruiker van de waterwegen wijzen op de belangen van de weggebruiker voor het economische verkeer en particulieren. Op de meest ongelegen momenten staan bruggen open die het andere economische verkeer dan de vaarweggebruikers schaden. Het meest irritante is dit het geval bij de pleziervaart.
  Ik besef mij dat dit maar 1 aspect is van het beheer van waterwegen. Ik vraag u toch hier bij stil te staan te meer dat door de (lange) wachttijden economische schade optreedt die toch al groot is bij de lange files in ons land.
  Bij de stemwijzer was de overeenstemming van 75 % het grootst voor jullie partij. U kunt op mijn stem rekenen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

  Video’s

  Links

  Facebookberichten