Jaarverslag van de Fractie voorzitter

Jaarverslag van de Fractie voorzitter

Vrienden en belangstellenden van Natuurlijk BBW,

Het jaar 2021 loopt op zijn laatste benen en het is een bijzonder jaar geweest, daar heeft iedereen wel een passend verhaal bij. Als fractie hebben wij wel vergaderd, maar voornamelijk via Zoom en dat werkt, maar voor de binding en de gezelligheid is het niet optimaal.

Binnen het CHI van ons Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier blijven wij een partij met een eigen inbreng en standpunten en het blijkt dat wij daarmee recht doen aan wat er leeft binnen ons gebied. Opkomen voor de ingezetenen en lokale bedrijven is voor ons van belang op het gebied van leefomgeving, schoon gezond (oppervlakte) water en veiligheid.

Hierin doen wij geen concessies, wij waren en zijn tegen het gebruik van biomassa voor de opwerking van warmte en elektriciteit, omdat het vervuilender is, meer CO2 uitstoot, en minder rendement geeft, dus minder duurzaam als gasgestookte turbines en de Europese onderzoekers geven ons nu toch gelijk, dus daar blijven wij op inzetten.
Dat is hetzelfde met energie opwekking door middel van zonneweides op onze Riool Water Zuivering Installaties (RWZI), dit zorgt voor een zeer beperkt eigen gebruik van de opgewekte stroom door onze installaties en gecombineerd met (kleine) windmolens wordt dat geoptimaliseerd. HHNK is een groot verbruiker van energie en met inzet van zon en wind dragen wij bij aan een duurzame toekomst.

Voor het verbeteren van de Kwaliteit van het lozingswater van RWZI’s pleiten wij voor een extra trap, waarbij vervuilende stoffen, zoals medicijnresten, hormonen en Pfaffs, niet meer in het slootwater terecht komen. Dit is dan weer gunstig voor de gezondheid voor het leven in- en op het water, de vissen, de hengelsport, de waterrecreatie en het zwemmen in buitenwater.

Ook de veiligheid en bescherming van ons mooie gebied heeft onze aandacht, de hoogte en sterkte van de dijken mede in relatie met woon- en leefgebied van onze medebewoners en de invloed van zoet en zout, (te)veel of (te) weinig water houdt ons bezig, daarom gaan wij in gesprek met bewoners en/of betrokkenen en vragen naar praktische of gewenste oplossingen voor de situatie in hun eigen leefomgeving. De voorgestelde oplossingen of wensen worden dan door ons ingebracht in het bestuur.

In september ben ik als fractie voorzitter van Natuurlijk BBW gekozen als technisch voorzitter van de commissie Bestuur, Middelen, Waterketen (BMW). Dat houdt in dat ik niet meer deelneem aan de inhoudelijke discussie van de geagendeerde punten, maar dat een ander uit onze fractie deze inbreng heeft. Voor de cie. BMW doet de heer Co Schipper dit en in de cie. Water en Wegen doet de heer Ronald van Schoorl dit. Dus ook al hebben wij één zetel in het CHI, wij hebben nu wel de inbreng van onze twee steunfractieleden en bij de voorbereiding van onze fractiegenoten.

Volgend jaar, 2022, gaan wij ons alweer voorbereiden op de waterschapsverkiezingen in maart 2023, waarbij ik de oproep doe voor kandidaten die ons als partij willen ondersteunen en die zich beschikbaar willen stellen voor onze kieslijst. Natuurlijk BBW streeft naar een kandidatenlijst die inbreng heeft op alles of een deel daarvan, van wat er binnen een bestuur van een Hoogheemraadschap aan de orde komt, waarbij een integrale kijk naar bestuurlijke zaken van belang is. Er valt nog veel meer te vertellen, de RES, de audit en risk, het visplan en het waterplan zijn bestuurlijke zaken waar Natuurlijk BBW bij betrokken is, wij willen dat graag met u delen.

Voor nu wens ik u een gezellige jaarwisseling en een verbonden, liefdevol en gezond 2022!

Elly Koning – Bruijn

Related Posts

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

    Video’s

    Links

    Facebookberichten