Algemene beschouwing Meerjarenplan HHNK

De fractie BBW is redelijk tevreden. Het beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd, is voortgezet, zoals ook afgesproken in het coalitie akkoord. De schuld loopt niet verder op en wij zijn een organisatie waar andere waterschappen naar kijken op het gebied van financieel beleid, innovatie, grote projecten en werkgeverschap. Tijdens Waterlelie vorige week werd HHNK door een naburig waterschap betiteld als onze grote broer.
Toch hebben wij nog wel wat opmerkingen en zorgen.
Het te ruim begroten van de afgelopen twee jaar past niet meer in een adequaat financieel beleid en het overschot toevoegen aan de bestemmingsreserve is een spaarpot waar onze ingelanden niet van gecharmeerd zijn. Een zeer beperkte verhoging van de aanslagheffing is een terechte maatregel, maar ons inziens was toestemming vragen aan de toezichthouder voor een nog kleinere of geen stijging wel gepast in het kader van de opgebouwde reserves.
Onze fractie vindt het essentieel dat D & H met een beleidsnotitie komt, waarin staat wat er gaat gebeuren met de bestemmingsreserve, de minimale hoogte en vooral ook de maximale hoogte. Wij verwachten dat onze accountant en ook onze toezichthouder daar opmerkingen over gaan maken als deze nog verder gaan toenemen.
Verder zijn wij van mening dat suggesties van ingelanden, direct gericht op hun gebied, beter gehoord en vooral ook een inbreng moeten hebben in het beleid. Wij zijn er voor hen en niet een op zichzelf staande organisatie, die veel naast zich neerlegt met de mededeling dit is zoals ons beleid is. Daar waar enigszins mogelijk is, dienen wij maatwerk te leveren.
Naamsbekendheid is één van de waarden waar HHNK naar streeft, maar dan op zijn minst met een positieve lading en momenteel word ik als gekozen bestuurder toch voornamelijk aangesproken op zaken die in de ogen van onze inwoners anders en met name beter kunnen. Vaak zijn onze buitendienstmedewerkers onze oren en ogen, maar ook zij constateren regelmatig dat op kantoor hun bevindingen niet worden meegenomen in de planning en het beleid. Voor hun frustrerend en ook zij krijgen negatieve reacties van ingelanden, die moeilijk te weerleggen zijn.
De coalitie is nu ruim een jaar aan het bewind en als fractie zijn wij erg benieuwd naar de plannen met ons cultureel erfgoed. Dit onderwerp is al een aantal jaren een heet hangijzer, misschien geen kerntaak, maar wel onze historie en basis voor de zaken waar we nu nog steeds dagelijks over beslissen en aan werken. Houdt dit voor ogen bij het opstellen van de notitie en wij zien deze met spanning, op korte termijn, te gemoed.
Morgen staat onze jaarlijkse excursie op het programma deze keer naar Texel en de projecten die daar gaan starten, worden weer uitermate nauwgezet gevolgd door onze omgeving in de ruimste zin van het woord. De inwoners van Texel zelf, de media, de andere waterschappen, de wetenschap, de grote bouwmaatschappijen, de milieuverenigingen en andere landen die met kustverdediging en overstromingsrisico te maken hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor de Markermeerdijk. Realiseren wij ons voldoende de impact welke deze projecten hebben op ons als organisatie en vooral op de wereld om ons heen?
Een ander punt is innovatie en scheiden aan de bron. De ontwikkeling van de fijnzeefinstallatie in RWZI Beemster is daar een voorbeeld van, maar scheiden aan de bron is ook een actie van deze tijd. Wij laten een proefballontje op. In dat kader is het misschien efficiënter en maatschappelijk beter als het toiletpapier niet meer door het toilet wordt gespoeld, maar in de afvalbak terechtkomt. Dit vraagt een cultuuromslag in Nederland, maar wordt in andere landen wel toegepast.
Onze zorg gaat ook naar de normen en meetgegevens betreffende de waterkwaliteit die op dit moment ter discussie staan. Ga met elkaar aan tafel en probeer gezamenlijk tot een standpunt te komen. Ga niet uit van aannames, maar van reële cijfers en wetenschappelijk onderbouwde uitgangspunten. De manier waarop men in België op gebiedsniveau en bedrijfsniveau de waterkwaliteit verbeterd is wat dat betreft een prachtig voorbeeld om te voldoen aan de KRW. Op deze manier bereik je veel meer en gerichter het gemeenschappelijke doel, namelijk schoon en gezond water voor mens, dier, vis en plant, een zeer kostbaar goed. Het moet toch niet zo zijn als in de Peel waar een grote mesttransporteur drijfmest in poeltjes moest storten, omdat de vissen dood gingen door schoon, lees, onvoldoende voedsel in het water.
Onze fractie ziet graag een slagvaardige en voortvarende organisatie om de gestelde en aangedragen doelen te behalen. Wij wensen D & H, de organisatie en onszelf als bestuur daarin veel wijsheid en daadkracht.

Related Posts

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Dijkgraaf Luc Kohsiek zoekt waterschapsbestuurders

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Oproep Stichting Stem op een vrouw

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Vragen over rietmaaien in de Schermer

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

Natuurlijk BBW feliciteert Irene Schouten

No Comment

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Recente berichten

Nieuwsbrief aanvragen

Wanneer je de halfjaarlijkse nieuwsbrief wilt ontvangen om op de hoogte te blijven van onze activiteiten kun je onderstaand formulier invullen.

    Video’s

    Links

    Facebookberichten