Menu Sluiten

Donateur worden

U kunt Natuurlijk BBW ondersteunen. Dat kan op allerlei manieren en zeker met een financiële bijdrage, om de te voeren campagne zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Voor andere ideeën kunt u contact op nemen met het secretariaat.

U kunt uw gift storten op NL83 RABO 0138183597 ten name van Boeren Burgers Waterbelang.

Wij danken u voor uw ondersteuning.